ژل بهداشتي کودک و دوشيزگان بادي ناتور مدل Pediatric Intime + ژل بهداشتي

ژل بهداشتي کودک و دوشيزگان بادي ناتور مدل پدیاتریک این تایم

این محصول مخصوص استفاده روزانه جهت شستشو آلت تناسلی استفاده می شود ، این ژل مناسب استفاده برای کودکان دختر و نوزادان می باشد ، در صورت سوزش کودکان می توان با استفاده از این ژل و شستشو با آب بهبود بخشید. این محصول را می توان به صورت روزانه استفاده کرد.