این محصول با عصاره الوئه ورا انتخواب مناسبی برای استفاده بانوان می باشد + ژل شستشو

ژل شستشوی بانوان کرفیری مدل الوئه این تیمیت واش

این محصول با عصاره الوئه ورا انتخواب مناسبی برای استفاده بانوان می باشد ، مناسب شستشو مناطق حساس ، بدون صابون و با  با PH طبیعی می باشد.